Gabriele Longega (IT)

ŠYPSOKIS (SMILE)

Turinas 2017

Nuotr. E-Space

Man nusibodo laukti (I’m Tired of Waiting)

Milanas, 2017

Nuotr. autorė: Catherina Ragg

KADA

Rugsėjo 7, 8 d.

ABOUT

Anot José Esteban Muñoz, „utopinis queer performatyvumas atveria kitą veikimo ir buvimo būdą – procesualų, nebaigtą. […] Utopinė prielaida, kaip būti turėtų, neapibrėžtumas ir viltingumas yra kapitalizmo priešybė.“ Šį utopinį „dar-ne“ ar „ne-visai“ momentą, atveriantį galimybę kvestionuoti laiko ir erdvės konceptus ir socialinės lyties ir seksualumo konstruktus, savo kūrybinėje praktikoje tyrinėja Gabriele.

Smulkiais veiksmais ir panaudojant rastus objektus, Gabriele savo performansuose atveria erdvę dvejonei, netikrumui, klaidai. Visi jie tampa įrankiais kurti naujas galimybes, utopijas ir braižyti alternatyvias geografijas.

Viename paskutinių savo kūrinių Gabriele tyrinėjo gėjų susitikimo vietas ir kas sieja (homo)seksualius kūnus ir aplinką, ją galimai teršia ar į ją įsilieja. Šios erdvės tampa atviros normatyvinės kalbos ir kodų subversijai.

Gabriele darbuose šiuo metu vyrauja slapstymosi, laukimo, laikinumo, gėdos, heterotopijos, kastracijos, vaikiškumo temos.

MORE