Apie

NETRUKUS

CREATurE Live Art yra gyvas organizmas.
CREATurE Live Art yra tai, kas jis yra Tau.

Tu esi CREATurE.